قیمت پروتز دیجیتالی دندان در رشت

قیمت و هزینه پروتز یا روکش دندان و عوامل تاثیر گذار در آن

پروتز های دندان را نیز میتوان عضوی از خانواده بزرگ ایمپلنت دندان دانست. پروتز دندان را میتوان جایگزین مناسبی جهت دندان های از دست رفته دانست. در واقع پروتز ها یا همان روکش ، علاوه بر ایجاد لبخندی زیبا، سلامت سایر دندان ها را نیز به نوعی تضمین میکنند. چراکه درمان به موقع و بهره…

پروتز دندان یا دندان مصنوعی

چگونه یک پروتز دندان یا دندان مصنوعی ساخته میشود؟

اگر ایمپلنت را به هر دلیل نتوان انتخاب کرد، بیمارانی که دندان های خود را از دست داده اند میتوانند با استفاده از پروتز دندان یا دندان مصنوعی ، قابلیت دندان های خود را بازگردانند و دندان زیبایی داشته باشند. پروتز های دندانی می توانند مشکل از دست رفتن دندان با تعداد کم و زیاد…