بریج دندان

بریج دندان (پل دندان) بهتر است یا ایمپلنت؟

بسیاری از افرادی که دندان خود را از دست می دهند در مقابل این سوال مهم قرار می گیرند که از بریج دندان (پل دندان) استفاده کنند یا از روش ایمپلنت بهره ببرند. در این مطلب ما به مقایسه این دو روش خواهیم پرداخت. بریج دندان (پل دندان) بریج دندان یا پل دندان روشی سنتی…