ریتینر

ریتینر چیست ؟

ریتینر retainer نوعی وسیله نگهدارنده دندان است که پس از ارتودنسی مورد استفاده قرار می گیرد. پس از پایان درمان ارتودنسی و خلاص شدن از دست براکت و سیم های ارتودنسی زمان استفاده از ریتینر فرا می رسد. پس از پایان ارتودنسی دندان ها که یکبار حرکت و جابجایی را تجربه کرده اند، به محض…