توقف خونریزی لثه

۱۰ روش برای توقف خونریزی لثه

اگر هنگام مسواک زدن یا نخ دندان کشیدن دندان های خود لثه های شما خونریزی کرد شما ممکن است با بی اعتنایی از آن بگذرید یا فکر کنید این طبیعی است. اما خونریزی لثه نشان دهنده ی مشکلات دیگری است که باید حل شوند.عواملی مانند محکم مسواک زدن، جراحت، بارداری و التهاب میتواند در خونریزی…