درباره دکتر آرش غفوری

با ما تماس بگیرید

سوابق اجرایی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان از سال ۹۳ تاکنون
  • مدیر گروه پریودنتولوژی دانشگاه گیلان
  • ریاست دانشکده دندانپزشکی گیلان در سالهای ۹۷ و ۹۸
rasht gilan implant dr ghafoori دکتر غفوری بهترین ایمپلنت رشت و گیلان دندانپزشکی

کتاب های تالیف شده

ارسال قرار ملاقات